Yazar Detayları

Açan, Emrah

  • Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık - Orjinal Makale/Original Article
    Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans / A Significant and Rare Cause of Painless Chronic Effusion in the Knee: Lipoma Arboresans
    Özet  PDF


ISSN: 2148-8118