Farklı Anomalilerin Eşlik Ettiği Potter Sendromlu Bir Yenidoğan Olgusu

Özkan İlhan, Esra Arun Özer, Senem Alkan, Sinem Akbay, Berat Kanar, Şeyma Memur, Sümer Sütçüoğlu

Özet


Potter sendromu, iki taraflı böbrek yokluğu, oligohidramniyoz, akciğer hipoplazisi, ekstremite anomalileri ve tipik yüz görünümü ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Potter sendromundaki anomaliler oligohidroamniyoz nedeniyle oluşmaktadır. Günümüzde bu sendromu önleme veya tedavi mümkün değildir ve hastalar yaşamın ilk saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak ölmektedir. Bu yayında, Potter sendromunun klasik bulgularına ek olarak, özefagus atrezisi, anal atrezi ve tek umblikal arter bulunan bir erkek yenidoğan olgusu tanımladık ve nadir görülmesi nedeniyle yayınlama gereksinimi duyduk.

 

Anahtar kelimeler: Özefagus atrezisi, Potter sendromu, pulmoner hipoplazi, renal agenezi

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Potter EL. Bilateral renal agenesis. J Pediatr. 1946;29-68.

Elder JS. Congenital anomalies and dysgenesis of the kidneys. In: Kliegman RM, S tanton BF, Schor NF, Geme SWJ, Behrman RE, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia:WB Sounders Company 2011;1827.

Himabindu A, Rao BN. A fatal case of Potter’s syndrome: a case report. J Clin Diagn Res. 2011;5(6):1264-66.

Khatami F. Potter’s syndrome: a study of 15 patients. Arch Iran Med. 2004;7(3):186-89.

Ramkumar B, Venkatesan V, Johnson WMS. Modified Potter syndrome. Int J Med App Sci. 2014;3(3):234-37.

Shastry SM, Kolte SS, Sanagapati PR. Potter’s sequence: case report. J Clin Neonatol. 2012;1(3);157.

Supriya G, Saritha S, Suseelamma D, Praveen KM. Potter’s Syndrome associated with Pouch Colon Anomaly in Exomphalos. J Anat Physiol. 2012;2(4); 2-4.

Curry CJ, Jensen K, Holland J, Miller L, Hall BD. The Potter sequence: a clinical analysis of 80 cases. Am J Med Genet. 1984;19:679-702.

Chittmittrapap S, Spitz L, Kiely EM, Brereton RJ. Oesophageal atresia and associated anomalies. Arch Dis Child. 1989;64:364-68.

Leonidas JC, Fellows RA, Hall RT, Rhodes PG, Beatty EC. Value of chest radiography in the diagnosis of Potter’s syndrome at birth. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1975;123(4):716-23.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.