Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Ethonol Levels in Autopsied Cases

Gülsüm Kadı, Edip Güvenç Çekiç, Melike Erbaş, Yasemin Balcı

Özet


Özet

Otopsisi yapılan olgularda etil alkol konsantrasyonu adli-tıbbi birçok konuyu etkilediği için belirlenmesi önem taşımaktadır. Post-mortem değişimlerden dolayı kan alkol düzeyi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 2013-2015 yılları arasında otopsisi yapılan 1201 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Bu çalışmada kan alkol düzeyi ile yaş, cinsiyet, olay türü arasındaki ilişki, kan ve göz içi sıvısındaki alkol düzeyi arasındaki korelasyon ile post-mortem alkol konsantrasyonunu etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etil Alkol, Göz İçi Sıvısı, Kan, Post-Mortem Değişimler

Abstract

The estimation of ethanol levels in autopsied cases carries a remarkable importance as it affects many medico-legal factors. Blood alcohol levels are affected by various factors depending on the postmortem changes. In this study, 1201 cases, which were autopsied in Muğla Branch of Council of Forensic Medicine between the years of 2013 and 2015, were examined retrospectively. This study focuses on the relation between the blood alcohol levels and age, sex, the type of the case, the correlation between blood and vitreous fluid alcohol levels, and factors affecting the postmortem alcohol levels.

Keywords: Ethanol, Vitreous Fluid, Blood, Post-Mortem Changes


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baduroğlu E, Durak D. Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları. Uludağ Üni Tıp Fak Derg. 2010;36(2):65–71.

Jury NJ, DiBerto JF, Kash TL, Holmes A. Sex differences in the behavioral sequelae of chronic ethanol exposure. Alcohol. 2016;1–8.

Kesen J, Topbaş M, Gündüz K, Yandı M. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalına Trafik Kazası Sonucu Başvuran Sürücülerin Alkol Düzeyleri. Türkiye Acil Tıp Derg. 2004;4(2):51–4.

Sayal A, Aydın A, Demirkan K, Işımer A. alkol kullanımı ve suç oranı. Gülhane Tıp Derg. 2005;47(1):14–7.

Eke M, Büyük Y, Dinç A., Çitici I. Ankara’da Otopsisi Yapılmış Fatal Alkol Entoksikasyonları (2001-2004). Adli Tıp Derg. 2007;21(2):25–30.

Türkmen N, Fedakar R, Etün V, Durak D.Kesici- Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü. Adli Tıp Bült. 2002;7(2):45–50.

Türkmen N, Fedakar R, Eren B, Saka E. Ekstremite ve Damar Yaralanmalarına Bağlı Ölümler. Adli Tıp Bült. 2003;8(3):78–81.

Demirel B, Akar T, Özsoy S, Dinç HA, Ağritmiş H, Çitici I. Kesici-Delici Aletlere Bağlı Savunma Yaralarının Değerlendirilmesi. Adli Tıp Derg. 2006;20(1):29–34.

Bilban M, Škibin L. Presence of Alcohol in Suicide Victims. Forensic Sci Int. 2005;9–12.

Dilbaz N, Aytekin Y. Alkol Bağımlılarında İntihar Düşüncesi, Davranışı ve Niyeti. Bağımlılık Derg. 2003;4:1–19.

Holmgren A, Jones AW. Demographics of suicide victims in Sweden in relation to their blood-alcohol concentration and the circumstances and manner of death. Forensic Sci Int. 2010;198:17–22.

Siyez Dokuz D. Ergenlik Döneminde İntihar Girişimleri: Bir Gözden Geçirme. Ekim Kastamonu Educ J. 2006;14(2):413–20.

Branas CC, Elliott MR, Richmond TS, Culhane DP, Wiebe DJ. Alcohol Consumption, Alcohol Outlets, and the Risk of Being Assaulted With a Gun. Alcohol Clin Exp Res. 2009;33(5):906–15.

Loder RT, Farren N. Injuries from firearms in hunting activities. Inj Int J Care Inj. 2014;45:1207–14.

Kurçer MA, Özbay A. Koroner Arter Hastalarında Uygulanan Yaşam Tarzı Eğitim ve Danışmanlığının Yaşam Kalitesine Etkisi. Anadolu Kardiyol Derg. 2011;1:107–13.

Türkmen N, Şenel B, Şam B, Üzün İ. İstanbul’da İş Kazasına Bağlı Ölümler. Adli Tıp Derg. 2005;19(3):29–36.

Pidd K, Roche AM, Buisman-Pijlman F. Intoxicated workers: Findings from a national Australian survey. Addiction. 2011;106(9):1623–33.

Ka£a M, Chudzikiewicz E. The Influence Of Post-Mortem Changes In Bıologıcal Materıal On Interpretatıon Of Toxıcologıcal Analysıs Results. Probl Forensic Sci. 2003;32–59.

Kugelberg FC, Jones AW. Interpreting results of ethanol analysis in postmortem specimens: A review of the literature. Forensic Sci Int. 2007;165(1):10–29.

Hunsaker DM, Hunsaker JC. Postmortem Alcohol interpretation: Medicolegal considerations affecting living and deceased persons. In: Tsokos M, ed. Forensic Pathology Reviews. 1 2004; 307-38. 1st edn. New Delhi: Humana Press.

Ziavrou K, Boumba VA, Vougiouklakis TG. Insights into the Origin of Postmortem Ethanol. Int J Toxicolgy. 2005;24:69–77.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.