Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde 2013–2014 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Travmatik Kalp - Aort Rüptürü Saptanan Olguların Değerlendirilmesi

Kenan Karbeyaz, Gülsüm Kadı, Yasemin Balcı

Özet


Özet

Kalp ve aort rüptürü, göğüs travmalı olgularda ölüm riskini artırır. Bu çalışmada Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 2013–2014 yılları arasında yapılan otopsiler retrospektif olarak incelenmiştir. Travmatik kalp ve aort rüptürü saptanan 30 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların demografik verileri ve yaralanma özellikleri değerlendirilmiştir. Olguların 25’inin (%83.3) erkek, 5’inin (%16.6) kadın olduğu, en küçük olgunun 21 en büyük olgunun 78 yaşında olduğu saptanmıştır. Yaralanma türü 17 olguda (%56.7) künt, 13 olguda (%43.3) penetran yaralanma şeklindedir. Olgularda erkek cinsiyeti baskındır. Kalbin hedef alındığı olgularda aortun çok etkilenmediği belirlenmiştir. Trafik kazası ve düşme gibi künt travmatik olgularda aortun da etkilendiği saptanmıştır. Ölümcül göğüs travmaları, adli tıp pratiğinde sık rastlanılan olgulardır. Adli tıp açısından travmanın türüne göre oluşan lezyonların değerlendirilmesi önem taşır. Yapılan çalışmanın, Muğla ili ile ilgili adli tıbbi veriler oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kalp ve aort rüptürü, künt travma, penetran travma

Abstract

Rupture of heart and aorta increase the risk of death in cases with chest trauma. In this study, the autopsies between the years of 2013-2014 performed in Forensic Medicine Institute Section Directorate of Mugla were analyzed retrospectively.  There are 30 cases included in the study where traumatic rupture of the heart and aorta were identified.  Demographical data and injury characteristics of the cases were evaluated. In these study 25 (83.3 %) men, 5 (16.6%) women were included. The youngest case was 21 years old, the oldest case was 78 years old. Type of injury; in 17 cases (56.7%) were blunt trauma, in 13 cases (43.3%) were penetrating trauma. Among all cases the male sex was predominant. It has been found that aorta does not much affected in cases where the heart is targeted. In blunt traumatic cases such as traffic accidents and falls; it has been detected that aorta is also affected. Fatal chest injuries are frequent cases encountered in forensic medicine practice and evaluation of the lesions according to the injury type is also important. It is thought that this study will make a contribution in the establishment of forensic data related to Mugla.

Keywords: Blunt trauma, penetrating trauma, rupture of heart and aorta

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Battistella FD, Benfield JR. Blunt and penetrating injuries of chest wall,plevra and lungs. In: Shields TW, Locicero J, Ponn RB eds. General Thoracic Surgery. 2000;815-31. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins

Leblebici Hİ, Kaya Y, Koçak AH. Analysis of 302 cases with chest trauma. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;13(4):392-6.

Başoğlu A, Akdağ AO, Çelik B, Demircan S. Göğüs travmaları: 521 olgunun değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004;10:42-6.

Yazkan R. Delayed Stage Traumatic Hemothorax: A Case Report. J Harran Uni Med Fac. 2009;6(1):43-6.

Yalçınkaya İ, Sayır F, Kurnaz M, Çobanoğlu U. Chest trauma; analysis of 126 cases. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 2000;6(4):288-91.

Demirhan R, Küçük HF, Kargı AB, Altıntaş M, Kurt N, Gülmen N. Evalution of 572 cases with blunt and penetrating trauma. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 2001;7(4):231-5.

Yörük Y, Sunar H, Köse S, Mehmed R, Akkuş M. Thorax traumas. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 1996;2(2):188-93.

Adnet F, Lapandry C, Lapostolle F. Thoracic trauma Rev Prat. 2003;53(9):967-74.

Sayar A, Metin M, Ölçmen A, Akpınar A, Güleç H, Ölçmen M. Bronchial rupture caused by blunt trauma. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 1998;4(4):285-8.

Çakan A, Çağırıcı U, Buduneli T, Arkın M, Sevinç S, Üçvet A. Tracheobronchial injuries due to the blunt thoracic trauma: a 10-year experience. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 2000;6(4):255-9.

Tekinbaş C, Eroğlu A, Kürkçüoğlu İC, Türkyılmaz A, Yekeler E, Karaoğlanoğlu. N. Chest trauma: analysis of 592 cases. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 2003; 9(4): 275-80.

Çobanoğlu U. Chest Trauma: Analysis of 110 Cases. Toraks Derg. 2006;7(3):162-9.

İmamoğlu OU, Öncel M, Erginel T, Tunçay E, Dalkılıç G, Acar H. et al. Approach to thorax trauma: summary of 110 cases. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 1999; 7(6):450-3.

Karbeyaz K, Gündüz T, Akkaya H, Balcı Y. 225 göğüs travmalı olgunun adli tıbbi değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med.2010;7(2):73-8.

Özçelik C, Balcı AE, Eren Ş, Ülkü R, Dablan M, Eren MN. Thoracic trauma (ten years experience). Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg. 2000;6(1):44–9.

Varol O, Eren HŞ, Oğuztürk H, Korkmaz İ, Beydili İ. Investigation of The Patients Who Admitted After Traffic Accident To The Emergency Department. C. Ü. Tıp Fak Derg. 2006;28(2):55–60.

Hilal A, Meral D, Arslan M, Gülmen MK, Eryılmaz M, Karanfil R. Evaluation of the deaths due to traffic accidents in Adana. Adli Tıp Bül. 2004;9(3):74–8.

Gören S, Subaşı M, Tıraşçı Y. Deaths due to traffic accident. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2005; 2(9): 9–13.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.