Muğla’daki Cilt Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Şükrü Kasap, Mehmet Levent Pektaş, Yelda Dere, Mehmet Altıparmak

Özet


1 Kasım 2013-1 Eylül 2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine başvuran ve cilt kanseri tanısı alan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Hastaneye yatışı yapılan ve cerrahi müdahale geçiren 180 hastanın hastane veri tabanından bilgilerine ulaşılarak epidemiyolojik, patolojik ve terapötik bilgileri toplanmıştır. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, lezyonların lokalizasyonları, büyüklükleri, patolojik tanıları tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 69.06 (± 14.6, min:18; mak:93) idi. Cilt kanseri tespit edilen hastaların 91’i kadın (% 50.6) ve 89’u (% 49.4)  erkek idi. Hastaların 40’ında (%22.2)  yassı hücreli karsinom (YHK), 128’inde (% 71.1)  basal hücreli karsinom (BHK) ve 7’sinde (% 3.9) malign melanom (MM), 5’inde (%2.8) Lentigo malign melanom tespit edildi. Lezyonların 159’u  (%88.3) baş-boyunda, 5’i (% 2.8) üst ekstremitede, 4’ü (%2.2) alt ekstremitede ve 12’si (%6.7) gövdede idi. Eksizyonu yapılan lezyonların 22’si (% 11.7) deri grefti ile, 117’si (% 65) lokal deri flepi ile ve 41’i (%22.8) primer sütürasyon ile rekonstrükte edildi. Yaşla birlikte insidansı artan cilt kanseri geriatrik popülasyonun yüksek olduğu Muğla ili için önemi gittikçe artan ciddi bir sağlık problemdir.

 

 

Anahtar kelimeler: Cilt kanseri, cinsiyet, insidans, tedavi, yaş 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rogers HW, Weinstock MA, Harris AR et al. Incidence estimate of nonmelanoma skin cancer in the United States, 2006. Arch Dermatol. 2010;146(3):283-7.

U.S. Cancer Statistics Working Group. United States Cancer Statistics: 1999–2012 Incidence and Mortality Web-based Report. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Cancer Institute; 2015.

Bickers DR, Lim HW, Margolis D et al. American Academy of Dermatology Association; Society for Investigative Dermatology. The burden of skin diseases: 2004 a joint project of the American Academy of Dermatology Association and the Society for Investigative Dermatology. J Am Acad Dermatol. 2006;55(3):490-500.

Fidaner C, Eser SY, Parkin DM. Incidence in Izmir in 1993-1994: first results from Izmir Cancer Registry. Eur J Cancer. 2001;37(1):83-92.

T.C. Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser İstatistikleri, Ankara, 2015.

Netscher DT, Leong M, Orengo I, et al. Cutaneous malignancies: melanoma and nonmelanoma types. Plast ReconstrSurg. 2011;127(3):37-56.

Lasithiotakis KG, Petrakis IE, Garbe C. Cutaneous melanoma in the elderly: Epidemiology, prognosis and treatment. MelanomaRes. 2010;20(3):163-70.

Zbar R, Cottel WI. Nonmelanoma skin tumors I. Selected readings in PlasticSurgery. 2000;9:1-26.

Firnhaber JM. Diagnosis and treatment of basal cell and squamous cell carcinoma. Am Fam Physician. 2012;86(2):161-8.

Thompson JF, ScolyerRA, Kefford RF. Cutaneous melanoma. Lancet. 2005;365(9460):687-701.

Krebs in Deutschland 2009/2010. 9. ed. Berlin: Robert Koch-Institutunddie Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in (lastaccessed on 12 July 2015).

Marcil I, Stern RS: Risk of developing a subsequentnon - melanoma skin cancer in patientswith a history of non -melanoma skin cancer: a critical review of the literature and meta-analysis. Arch Dermatol 2000; 136: 1524-30.

Olsen CM, Wilson LF, Green AC et al. Cancers in Australia attributable to exposure to solar ultraviolet radiation and prevented by regular sunscreen use. Aust N Z J Public Health. 2015;39(5):471-6.

Katalinic A, Eisemann N, Waldmann AD. Skin Cancer Screening in Germany. Tsch Arztebl Int. 2015;112(38):629-34.

Huber JR, Asschenfeldt BL, Stockfleth E. Epidemiologyandaetiology of basal cell carcinoma. Brit J Dermatol 2007; 157( 2): 47-51.

Zbar RI, Canady JW. MOC-PSSM CME article: Nonmelanoma facial skin malignancy. Plast Reconstr Surg. 2008;121(1):1-9.

Neville JA, Welch E, Leffell DJ. Management of nonmelanoma skin cancer in 2007. Nat Clin Pract Oncol. 2007;4(8):462-9.

Gülden Avcı. Cilt Kanserli Vakaların Retrospektif Gözden Geçirilmesi. Retrospective Analysis of Skin Cancers Turk Plast Surg 2009;17(2):91-6.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.