Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı

Selmin Dirgen Çaylak, Hamdi Sözen, Şükrü Kasap, Ahmet Korkut Belli, Mehtap Gül

Özet


Bu çalışmada 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tespit edilen cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) değerlendirilmesi amaçlandı. Cerrahi kliniklerde yatan hastalarda gelişen CAE sürveyans verilerinin sonuçları, laboratuvar ve klinik kriterler dikkate alınarak prospektif sürveyans yöntemiyle saptandı. CAE Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağının (UHESA) kategorize ettiği ameliyatlara göre sınıflandırıldı. Herbir cerrahi prosedürdeki CAE oranlarımızı 2013 UHESA verileri ile karşılaştırdık. Çalışma sonunda 39 hastada CAE tespit edildi. Prosedür spesifik ameliyatlar değerlendirildiği takdirde CAE sıklığı %0.96 bulundu. Tespit edilen 39 CAE atağının %46.2’sinin derin, %33.3’ünün yüzeyel, %20.5’inin organ boşluk CAE olduğu belirlendi. CAE saptananan olguların kliniklere göre dağılımı incelendiğinde %38.5 ile Ortopedi ve Travmatoloji, %23.1 ile Genel Cerrahi en fazla CAE gözlendiği kliniklerdi. Verilerimizi UHESA-2013 verileri ile kıyasladığımızda hepatobilier sistem (CI: 0.07-0.67, RR: 0.23), diz protezi (CI: 0.08-0.60, RR: 0.23) ve laminektomi (CI: 0.09-0.84 RR: 0.27) prosedürlerinde istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek CAE oranları saptandı. Sonuç olarak tüm hastane enfeksiyonlarında olduğu gibi CAE sürveyansının etkin şekilde yapılması, sorunların saptanması ve ona göre gerekli önlemlerin alınması ve her hastanenin kendi verilerini değerlendirmesi açısından önemlidir.

 

Anahtar kelimeler: Cerrahi alan enfeksiyonları, sürveyans

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaya E, Yetim I, Dervisoglu A, Sunbul M, Bek Y. Risk factors for and effect of a one-year surveillance program on surgical site infection at a university hospital in Turkey. Surg Infect (Larchmt). 2006;7:519-26.

Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection,1999. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:247-78.

Büke Ç. Sürveyansın önemi. KLİMİK Derg. 2007;20:139-41.

Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32:101-14.

CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control. 2008;36:309-32.

http://uhes.saglik.gov.tr/public/indir/UHESA%20ANAL%C4%BOZ-2012.pdf. (Erişim tarihi 11 Mayıs 2015).

Leblecioglu H, Erben N, Rosenthal VD et al. Surgical site infection rates in 16 cities in Turkey: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) AJIC. 2015;43:48-52.

Rosenthal VD, Richtmann R, Sinqh S et al. Surgical site infections, International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 30 countries, 2005-2010. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34:597-604.

Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control. 1999;27:97-132.

Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection. A 10-year prospective study of 62,939 wounds. Surg Clin North Am. 1980;60:27-40.

Haley RW, Culver DH, Morgan WM, et al. Identifying patients at high risk of surgical wound infection. A simple multivariate index of patient susceptibility and wound contamination. Am J Epidemiol 1985;121:206-15.

Olson M, O’Connor M, Schwartz ML. Surgical wound infections. A 5-year prospective study of 20.193 wounds at the Minneapolis VA Medical Center. Ann Surg. 1984;199:253-9.

Culver DH, Horan TC, Gaynes RP, et al. Surgical wound infection rates by wound class, operative procedure, and patient risk index. National Nosocomial Infections Surveillance System. Am J Med. 1991;91:152-7.

Centers for Disease Control and Prevention. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) report, data summary from October 1986-April 1996, issued May 1996. A report from the National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System. Am J Infect Control. 1996;24:380-8.

Schaberg DR, Culver DH, Gaynes RP. Major trends in the microbial etiology of nosocomial infection. Am J Med. 1991;91:72-5.

Jarvis WR. Epidemiology of nosocomial fungal infections, with emphasis on Candida species. Clin Infect Dis. 1995;20:1526-30.

Shah S, Singhal T, Naik R. A 4-year prospective study to determine the incidence and microbial etiology of surgical site infections at a private tertiary care hospital in Mumbai, India. Am J Infect Control. 2015;43:59-62.

Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health-Syst Pharm. 2013;70:195-283.

Alexander JW, Solomkin JS, Edwards MJ. Updated recommendations for control of surgical site infections. Ann Surg. 2011;253:1082-93.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.