Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Sitohistolojik Korelasyon

Çetin İmamoğlu, Fatma Gül İmamoğlu, Hayrettin Dizen, Asuman Argon, Zehra Hilal Adıbelli, Betül Peker Cengiz, Cihan Düzgöl, Mehmet Çalan, Erdem Arslan, Mustafa Adatepe, Tülu Kebat

Özet


Bu çalışmanın amacı, merkezimizde US eşliğinde tiroid nodüllerine uygulanan İİAS yeterlilik ve sitolojik tanı dağılımını değerlendirmek, ayrıca hastanemizde ameliyat olmuş hastaların preoperatif sitoloji ve postoperatif doku tanıları arasındaki uyumu araştırmaktır. Çalışmamıza Ağustos 2013 ile Eylül 2015 tarihleri arasında, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çeşitli kliniklerden girişimsel radyoloji ünitesine US kılavuzluğunda TİİAS için gönderilen, toplam 1114 İİAS yapılan 1089 hasta dahil edildi. Bütün İİAS işlemleri aynı girişimsel radyolog tarafından yapıldı. Sitoloji sonuçları 1) benign sitoloji (benign), 2) malignite yönünden şüpheli sitoloji (şüpheli), 3) malign sitoloji (malign), 4) tanısal olmayan sitoloji (yetersiz) olarak dört gruba ayrıldı. Ayrıca İİAS sonrası opere edilen 116 hastada, sitoloji ve histopatoloji sonuçları karşılaştırılarak, istatistiksel olarak, İİAS’nin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri, negatif prediktif değeri, doğruluğu (accuracy), yanlış pozitif ve yanlış negatiflik oranı hesaplandı. Toplam 1114 İİAS’nin 963’ü (% 86.5) benign, 79’u (% 7.1) şüpheli, 26’sı (% 2.3) malign ve 46’sı (% 4.1) yetersiz grupta yer aldı. İİAS’de duyarlılık, %82.7 (43/52); özgüllük, %87.5 (56/64); yanlış pozitif oranı, %12.5 (8/64); yanlış negatif oranı, %17.3 (9/52); pozitif prediktif değeri, %84.3 (43/51); negatif prediktif değeri, %86.1 (56/65); ve doğruluğu %85.4 (99/116) olarak bulundu. İnce iğne aspirasyon sitolojisi, tiroid nodüllerinin tanı ve takibinde kendisine verilen önemi hak eden değerli bir yöntemdir. Ancak yanlış negatif ve yanlış pozitif vakaların olduğu göz önünde bulundurularak nodüle yaklaşımda en uygun karara hastanın klinik, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilerek varılmalıdır.

 

Anahtar kelimeler: İnce iğne aspirasyon, sitoloji, tiroid nodülü, ultrasonografi eşliği


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Sayek İ, Temel Cerrahi, Ankara, Güneş Kitabevi 3. baskı, 1571-631.

Rojeski MT, Gharib H. Nodular thyroid disease. Evaluation and management. N Engl J Med. 1985;313:428-36.

Hegedus L. Clinical practice. The thyroid nodule. N Engl J Med. 2004;351:1764-71.

American Association of Clinical Endocrinologists and Associazione Medici Endocrinologi. Medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules. Endocr Pract. 2006;12:63-102.

Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al. Management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2006;16:109-42.

Gharib H. Fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules: advantages, limitations, and effect. Mayo Clin Proc. 1994; 69:44-9.

Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: an appraisal. Ann Intern Med. 1993;118:282-9.

Ridgway EC. Clinical review 30: Clinician’s evaluation of a solitary thyroid nodule. j Clin Endocrinol Metab. 1992; 74:231-5.

Tseng CE, Wei CK, Kuo CS et al. Fine-needle aspiration cytology of thyroid nodules: Evaluation of diagnostic accuracy. Tzu Chi Medical Journal. 2008;20:296-303.

Greaves TS, Olvera M, Florentine BD et al. Follicular lesions of thyroid: a 5-year fine-needle aspiration experience. Cancer. 2000;90:335-41.

Nart D, Ertan Y, Argon A et al. Role of Fine Needle Aspiration Cytology and Intraoperative Diagnosis in the Diagnosis of Thyroid Nodules. Turk Patoloji Derg. 2010;26(1):48-54.

Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med. 1993;328:553-9.

Gharib H, Papini E, Paschke R et al. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association medical guidelines for clinical practice fort he diagnosis and management ofthyroid nodules. Endoc Prac. 2010;16(1):1-43.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.