Kullandığı Araç ile İntihar; Olgu Sunumu / Suicide with The Vehicle That Was Driven By The Person Himself: A Case Report

Kenan Karbeyaz, Adnan Çelikel, Harun Akkaya, Yasemin Balcı

Özet


Özet

İntihar amaçlı kullanılan yöntemler kültürlere göre değişmektedir. En sık ası yönteminin kullanıldığı, bunu ateşli silah, yüksekten atlama, ilaç içme gibi yöntemlerin takip ettiği bilinmektedir. Yöntem seçiminde kişinin ruhsal yapısı, cinsiyet, yaş ve değer yargıları etkili olduğu bildirilmektedir. Sunulan olguda adli soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı araç ile intihar ettiği saptanmıştır. İlginç ve az rastlanılan bir intihar yöntemi olduğu için olgu sunulmaya değer bulunmuştur. 40 yaşında erkek olgu, kullandığı araç ile seyir halindeki bir kamyona arkadan çarpması ile genel beden travmasına bağlı iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu hayatını kaybetmiştir. Yapılan soruşturma sonucunda şahsın intihar ettiği belirlenmiş ve takipsizlik verilmiştir. Sunulan olgu nadir rastlanılan bir intihar yöntemi olması ve orijinin belirlenmesinde olay yeri incelemesinin öneminin vurgulanması açısından sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Trafik Kazası, Olay Yeri, İntihar Notu

Abstract

The methods of suicide change according to the cultural backgrounds. It is known that the most common method is hanging and it is followed by some other methods such as gunshot, jumping from height, drug overdose. It is reported that mental status, gender, age and value judgements are effective in choosing the way of suicide. In this case; after the forensic investigation, it is revealed that the person committed suicide with the vehicle that he drove. As it is an uncommon and strange method of suicide, it seems worthy to be presented. In our case, 40 years-old male hit a moving truck from behind with his car and lost his life as a result of visceral injuries and internal bleeding related to general body trauma. After the investigation, it is understood that the man committed suicide and the judgement of non-suit is given. The presented case is worthy to be presented as it is an uncommon suicide method and emphasizes the importance of crime scene investigation to determine its origin.

Keywords: Suicide, Traffic Accident, Crime Scene, Suicide Note


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Chishti P, Stone DH, Corcoran P, Williamson E, Petridou E. Suicide mortality in the European Union. Eur J Public Health. 2003; 13(2):108-14

Nordentoft M. Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark Epidemiological studies of suicide and intervention studies in selected risk groups. Dan Med Bull. 2007;54(4):306 - 69.

Karbeyaz K, Akkaya H, Balci Y. Analysis of suicide deaths in a 15-year period in Eskisehir, western Anatolia, Turkey and the determination of risk factors. Ann Saudi Med. 2013;33(4):377-82

Swahn MH, Palmier JB, Kasirye R, Yao H. Correlates of suicide ideation and attempt among youth living in the slums of Kampala. Int J Environ Res Public Health. 2012;9:596-609

Sussman MP, Jones SE, Wilson TW, Kann L. The Youth Risk Behavior Surveillance System: updating policy and program applications. J Sch Health. 2002; 72:13–7.

Greydanus DE, Calles J Jr. Suicide in children and adolescents. Prim Care. 2007; 34(2): 259 – 73.

Patel V, Ramasundarahettige C, Vijayakumar L, et al. Suicide mortality in India: a nationally representative survey. Lancet. 2012 23;379(9834):2343-51

Mohanty S, Sahu G, Mohanty MK, Patnaik M. Suicide in India: a four year retrospective study. J Forensic Leg Med. 2007;14(4):185-9.

Erel Ö, Katkıcı U, Dirlik M, Özkök MS. The Evaluation Of The Autopsied Suicide Cases At Our Department. ADÜ Tıp Fakültesi Derg. 2003; 4 (3) : 13 – 15.

Azmak AD. Suicides in Trakya region, Turkey, from 1984 to 2004. Med Sci Law. 2006;46(1):19-30.

Karbeyaz K, Akkaya H, Balci Y. Analysis of suicide deaths in a 15-year period in Eskisehir, western Anatolia, Turkey and the determination of risk factors. Ann Saudi Med. 2013;33(4):377-82.

Gümüş B, Özer B, Yıldırım A, Çetin İ. TUİK verilerine göre Türkiye’de intihar olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2010;15(3):104-109.

Demirkiran DS, Çelikel A, Zeren C, Arslan MM. İlginç bir intihar yöntemi: olgu sunumu Adli Tıp Bülteni. 2014;19(3):190-2.

Özdemir Ç, Tuğcu H, Asil H, Din H. Ası ve yanık kombinasyonlu primer kompleks intihar, olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2006;11(2):75-9

Gülmez Ö, Akçan R. Vareniklin kullanımına bağlı intihar düşüncesi: olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2014;19(3):180-4.

Fedakar R, Türkmen N, Eren B, Akan O, Saka E. Elektrik akımı ile intihar: Olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2004;9(3): 87-90.

Büyük Y, Aslıyüksek H, Eke M, Bulut ER, Gürpınar S. Boğucu gaz kullanımı ile intihar, olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2005;10(3):100-4.

Connolly JF, Cullen A, McTigue O. Single road traffic deaths--accident or suicide? Crisis. 1995;16(2):85-9.

Hilal A, Meral D, Arslan M, Gülmen MK, Eryılmaz, Karanfil R. Adana’da Trafik Kazalarına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2004;9(3):74-8.

Gören S, Subaşı M, Tıraşçı Y. Trafik kazalarına bağlı ölümler. Turkiye Klinikleri Adli Tıp Derg. 2005; 2(9): 9-13.

Karbeyaz K, Balcı Y, Çolak E. Gündüz T. Eskişehir ilinde 2002-2007 yılları arasında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının fatal özellikleri. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2009;6(2):65-73

Kuwabara H, Shioiri T, Nishimura A, Abe R, Nushida H, Ueno Y, Akazawa K, Someya T. Differences in characteristics between suicide victims who lefts notes or not. J Affect Disord. 2006;94: 145–9.

Salib E, Cawley S, Healy R. The significance of suicide notes in the elderly. Aging Ment Health. 2002;6:186 –90.

Meel BL. Determinants of suicide in the Transkei sub-region of South Africa J Clin Forensic Med. 2003;10:71–76.

Demirci S, Dogan KH, Erkol Z, Gunaydin G. Unusual suicide note written on the body: two case reports. Am J Forensic Med Pathol. 2009;30:276-9.

Haines J, Williams CL, Lester D. The characteristics of those who do and do not leave suicide notes: is the method of residuals valid? Omega (Westport). 2011;63:79-94.

Ho TP, Yip PS, Chiu CW, Halliday P. Suicide notes: what do they tell us? Acta Psychiatr Scand. 1998;98:467– 473.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.