Stabil Torakolomber Vertebra Kırıklarında Yakın Takip ve Yatak İstirahatinin Önemi: Olgu Sunumu

Arsal Acarbaş

Özet


Akut spinal travmalı olguların değerlendirilmesi günümüzde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Travma sonrası bilinci açık ya da kapalı hasta gruplarında stabilite varlığının araştırılması ve immobilizasyon tedavisi kararları klinik ve radyolojik bulguların kombinasyonu ile konulmaktadır. Bu olgularda radyolojik değerlendirme başlıca 3 farklı amaca yönelik yapılmalıdır. Bunlardan ilki, medulla spinalis üzerinde bası varlığının saptanmasıdır. İkincisi, omurga instabilitesinin saptanması ve olası ikincil nörolojik hasarın engellenmesidir. Son olarak ta medulla spinalisteki hasarın görüntülenmesi ve olgudaki prognozun tahmin edilmesidir. Bu çalışmada; torakolomber vertebra kırıklarında geç dönemde oluşabilecek deformitenin, erken dönemde geliştiği bir olgu sunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Çökme kırıkları, ilerleyici deformite, omurga deformitesi, torakolomber vertebra


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Wasnich RD. Vertebral fracture epidemiology. Bone. 1996;18:179-83.

Kraemer WJ, Schemitsch EH, Lever J, McBroom RJ, McKee MD, Waddell JP. Functional outcome of thoracolumbar burst fractures without neurological deficit. J Orthop Trauma. 1996;10:541-4.

Mikles MR, Stchur RP, Graziano GP. Posterior Instrumentation for Thoracolumbar Fractures . J Am Acad Orthop Surg. 2004;12(6):424-5.

McCormick PC. Radiographic assessment of the cervical spine in symptomatic travma patients. Neurosurgery. 2002;50(3):30-5.

White AA, Pencabl MM. Clinical biomechanics of the spine. Philadelphia J.B. Lippincott,1978.

Patel AA, Vaccaro AR. Thoracolumbar spine trauma classification. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(2):63-71.

Muller U, Berlemann U, Sledge J, Schwarzenbach O. Treatment of thoracolumber burst fractures without neurologic deficit by indirect reduction and posterior instrumentation:Bisegmental stabilization with monosegmental fusion. Euro Spine J. 1999;8:284-9.

Hashimoto T, Kaneda K, Abumi K. Releationship between traumatic spinal canal stenosis and neurological deficits in thoracolumbar burst fractures. Spine. 1988;13:1268-72.

Bohlman HH. Treatment of fractures and dislocations of the thoracic and lumbar spine. J Bone Joint Surg. 1985;67:165-9.

Chow GH, Nelson BJ, Gebhard JS, Brugman JL, Brown CW, Donaldson DH. Functional outcome of thoracolumbar burst fractures managed with hyperextension casting or bracing and early mobilization. Spine. 1996;21:2170-5.

Mumford J, Weinstein JN, Spratt KF, Goel VK. Thoracolumbar burst fractures. The clinical efficacy and outcome of nonoperative management. Spine. 1993;18:955-70.

Chan DP, Seng NK, Kaan KT. Nonoperative treatment in burst fractures of the lumbar spine (L2-L5) without neurologic deficits. Spine. 1993;18:320-5.

Krompinger WJ, Fredrickson BE, Mino DE, Yuan HA. Conservative treatment of fractures of the thoracic and lumbar spine. Orthop Clin North Am. 1986;17:161-70.

Wood K, Buttermann G, Mehbod A. Operative compared with nonoperative treatment of a thoracolumbar burst fracture without neurological deficit, J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A(6):1283.

Thomas KC, Bailey CS. Comparison of operative and nonoperative treatment for thoracolumbar burst fractures in patients without neurological deficit: a systematic review. J Neurosurg Spine. 2006;4:351–8.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.