Birinci Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir İç Savaş-Otoimmün Pankreatit

Olgu Aygün, Özden Gökdemir, Kemal Aygün, Mehtap Kartal

Özet


Özet

Otoimmün pankreatit (OIP) 6. ve 7. dekatlardaki erkeklerde sıkça karşılaşılmasına rağmen 10 yaşındaki çocuklar da dahi görülebilen ve görülme sıklığı gittikçe artan bir hastalıktır. OIP, 1961 yılında Sarles ve arkadaşlarınca ilk kez tanımlanırken OIP (otoimmün pankreatit) terimi ilk kez 1995’de Yoshida ve arkadaşları tarafından kullanıldı. Bu tanıma göre, ağır lenfosit infiltrasyonun ve fibrozisin birlikte bulunduğu inflamatuar hastalık, kronik bir süreçtir ve organ işlevsizliğine neden olur. Pankreas karsinomunu taklit edebilen fokal lezyon, en sık pankreasın baş kısmında olarak görülse de sklerotik reaksiyon sonucu yaygın (diffüz) olarak tüm organa yayılıp genişleterek sertleştirebilir. Malignite benzeri bulguları olması ve steroid tedavisine yanıt vermesi önemli diğer özellikleridir.38 yaşında İnşaat teknikeri olarak çalışmakta olan erkek hasta 5 gündür devam eden ve şiddeti gittikçe artan karın ağrısı şikâyeti ile aile hekimine başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanılmadı. Hastanın sık sık bu tarz ağrı ataklarının olması nedeniyle anamnez derinleştirildi. Hastanın karın ağrılarının sık tekrarlaması ve hikâyesinde otoimmün hastalık olması nedenleriyle, otoimmün pankreatit olabilir düşüncesi ile acile yönlendirildi. Hasta 5 gündür süren şiddetli karın ağrısı şikâyeti nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) acil servisine başvurdu.Sık yineleyen karın ağrısı ve komorbid otoimmün hastalığı olan bireylerde IG4 aracılı otoimmün pankreatit tanısını akla getirmek önemlidir. Bu tür IG4 aracılı otoimmün kökenli birçok hastada gereğinden fazla cerrahi işlem ve her akut atakta yapılan yeniden tanı koyma çabaları zaman ve kaynakların gereksiz harcanmasına neden olmakta hasta için ise iyileşme sürecini uzatmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Ağrı, Karın ağrısı, Otoimmün,  Pankreatit, Tekrarlayan başvuru

 

Abstract

Although autoimmune pancreatitis (AIP) is often encountered in men at the 6th and 7th decades, 10-year-old children could even be diagnosed and the incidence of disease has been increasing. While the definition of “AIP’’ was first made by Sarles and his colleagues in 1961, this term was first used by Yoshida and et al. in 1995. According to this definition, the inflammatory disease is a chronic process that has both heavy lymphocyte infiltration and fibrosis coexistent. It causes organ dysfunction. 38-year-old male, who is working as a construction technician, is admitted his GP/FP for increasing abdominal pain intensity, which has been ongoing for 5 days. No pathologic findings can be recognized in his physical examination. Due to the frequent attacks of this kind of pain and the prediagnosis of an autoimmune disease as like autoimmune pancreatitis in the patient’s anamnesis, he is referred to the emergency service.  The patient is admitted to the emergency service of Dokuz Eylül University Faculty of Medicine (DEUFM) because of his recurring abdominal pain that has been ongoing for 5 days. Individuals, who have got recurring abdominal pain and comorbid autoimmune disease, should be considered as IG4-mediated autoimmune pancreatitis. Because of such IG4-mediated autoimmune originated diseases, many patients would undergo unnecessary operations. The effort to re-diagnose after each attack causes the unnecessary use of time and resources besides it prolongs the healing process of patients.

Keywords: Abdominal pain, Autoimmun, Pain, Pancreatitis, Repeatitive admission


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abraham SC, Cruz-Correa M, Argani P, et al. Lymphoplasmacytic chronic cholecystitis and biliary tract disease in patients with lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis. Am J Surg Pathol. 2003;27:441–51.

Sarles H, Sarles JC, Muratore R, Guien C. Chronic İnflammatory sclerosis of the pancreas—an autonomous pancreatic disease? Am J Dig Dis. 1961;6:688–98.

Yoshida K, Toki F, Takeuchi T, et al. Chronic pancreatitis caused by an autoimmune abnormality: proposal of the concept of autoimmune pancreatitis. Dig Dis Sci. 1995;40:1561–8.

Okazaki K, Kawa S, Kamisawa T, et al. Clinical diagnostic criteria of autoimmune pancreatitis: revised proposal. J Gastroenterol. 2006;41:626–31.

Weber SM, Cubukcu-Dimopulo O, Palesty JA, et al. Lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis: inflammatory mimic of pancreatic carcinoma. J Gastrointest Surg. 2003;7:129–37.

Kim K-P, Kim M-H, Kim JC, et al. Diagnostic criteria for autoimmune chronic pancreatitis revisited. World J Gastroenterol. 2006;12:2487–96.

Hardacre JM, Iacobuzio-Donahue CA, Sohn TA, et a Results ofpancreaticoduodenectomy for lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis. Ann Surg. 2003;237:853–8.

Nishino T, Toki F, Oyama H, et al. Long-term outcome of autoimmune pancreatitis after oral prednisolone therapy. Intern Med. 2006;45:497–501.

Erkelens GW, Vleggaar FP, LesterhuisW, et al. Sclerosing pancreato-cholangitis responsive to steroid therapy. Lancet. 1999;354:43–4.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.