Matematik Eğitiminde Kavram Yanlışlıkları Üzerine

Zekeriya Güney, Murat Özkoç, Nebiye Korkmaz

Özet


 

Bu çalışmada, liselerde bazı matematik kavramlarının öğrencilere anlatımında yapılan hatalar örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Lise matematik derslerinin işlenilişinde, mantık, dil, yöntem, simge kullanımı, kavram bilgisi, vb. gibi birçok bakımlardan önemli boyutlarda olumsuzluklar gözlenmiştir. Elde edilen verilere, lise ders kitaplarının taranması, OFMA pedagojik formasyon programları, uygulama gözlemleri vb. gibi etkinliklerle ulaşılmıştır. Genel olarak matematik öğretmenlerinin ders kitaplarındaki yanlışlıklara dikkat etmedikleri ve dersleri işlerken gerekli düzeltmeleri yapmadıkları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mantık, Formalizm, OFMA pedagojik formasyon programları.

 

 

On the Concept of Inaccuracies in Mathematics Education

 

 

Abstract

In this study, mistakes made in the expression of some of the mathematical concepts for the high school students are tried to be explained with some examples. Significant negative effects have been observed in many ways such as logic, language, methods, the use of symbols, concept knowledge,  etc. The obtained data has been reached through activities such as screening of school textbooks, Secondary pedagogical programs, application observations. Generally, it is observed that mathematics teachers do not pay attention to the mistakes in textbooks and do not make the necessary corrections while they are processing the lesson.

Keywords: Logic, Formalism, Secondary pedagogical programs.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bartle, R.G., Sherbert, D.R. (2000). Introduction to Real Analysis, Third Edition. John Wiley&Sons, Inc.

Bloch, E.D. (2011). PROOFS AND FUNDAMENTALS, A First Course in Abstract Mathematics. Second Edition, Springer.

Güney, Z. (1993). Matematik ve Eğitimi Üzerine, Buca Eğ. Fak. Eğ. Bil. Der. D.E.Ü.

Güney, Z. (2003a). Metrik ve Topolojik Formüller (Ders Kitabı). Muğla: MSKÜ Yayınları.

Güney, Z. (2003b). Boşluk, Sonsuzluk ve Biçimcilik Üzerine. I. Ulusal Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, 26-28 Eylül 2003, Çanakkale: İstanbul Kültür Üniversitesi.

Güney, Z. (2006). Ortaöğretim Matematik Ders Kitaplarındaki Olumsuzluklar Üzerine. VII. Ulusal Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Güney, Z. (2007). Lise Matematik Ders Kitaplarındaki Kavram ve Yöntem Yanılgıları. Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. İzmit: Kocaeli Üniversitesi.

Güney, Z. (2013). Matematiksel Zihin Sporu, TÜRK DAMASI. Muğla: Hamle Matbaacılık.

Güney, Z., Korkmaz, N., Işık, O.R. (2010). Matematik Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Sakıncaları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir: Buca.

Güney, Z., Özkoç M. (2014). Matematikte Doğru Bilinen Bazı Yanlışlar Üzerine. Matematik Sempozyumu. Karabük Üniversitesi.

Güney, Z., Paşalı, A.S., Özsot, N., Koçak, Z.F. (2013). Türk Daması ve Geleneksel Oyunlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Hardy G.H. (1993). Bir Matematikçinin Savunması (N. Arık, Çev.). TÜBİTAK.

King, J.P. (1999). Matematik Sanatı (N. Arık, Çev.). TÜBİTAK.

Maddox, R.B. (2002). MATHEMATICAL THINKING AND WRITING, A Transition to Abstract Mathematics. Harcourt/Academic Press.

Reichenbach, H (1981). Bilimsel Felsefenin Doğuşu. Remzi Kitabevi.

Stevens, S.S. (1968). Matematik Ölçme ve Psikofizik. Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi- MSKU Journal of Faculty of Education ISSN 2148-6999